سئوالات متداول بخش سهام :

   1.   توزيع سود تعاوني در چه زماني اتفاق مي افتد؟

   به استناد ماده 40 اساسنامه تعاونی نحوه توزیع سود بر عهده مجمع  بوده و با توجه به ماده 45 آن سود سهام پس از کسر کسورات قانونی از سود خالص قابل تقسیم میباشد.

   2.   ميزان سود سهام به چه ميزان است ؟

   سود سهام سال 91 تعاوني 1.541.790 ریال  و سال 92 به ميزان 2.709.725 ریال مي باشد.

  3. ارزش سهام تعاوني اعتبار به چه ميزان است ؟ و يا اينكه 4.000.000 ريال سهام خريداري شده معادل چند سهم است ؟

   ارزش اسمي سهام تعاوني  بر اساس ماده 7 اساسنامه  4.000.000 ريال ميباشد كه معادل 1 سهم است.

  4.   امكان دريافت نقدي سود وجود دارد؟ 

   نحوه توزیع و پرداخت سود بر اساس تصمیمات متخذه در مجمع میباشد .

  5.   امكان پذيرش عضو جديد درحال حاضر وجود دارد؟

  تا اطلاع ثانونی پذیرش عضو وجود ندارد.

  6.  مدارك لازم جهت عضويت در تعاوني؟ و اينكه پذيرش عضويت از طريق نمايندگان رفاهي قابل پيگيري است يا فردي ؟

  مدارک مورد نیاز : فرم درخواست عضويت تعاوني ، كپي شناسنامه ، كپي كارت ملي و كپي آخرين حكم كارگزيني .

  7.   امكان فروش سهام وجود دارد؟

 بر اساس ماده 15 اساسنامه، خروج عضو از تعاونی اختیاری میباشد، لیکن فروش سهام مازاد بر سهم عضویت با تصویب هیأت مدیره قابل انجام میباشد. (برای دریافت اطلاعات کامل تر با واحد سهام تعاونی تماس حاصل نمائید. )

  8.   كسب سود تعاوني از چه طريقي انجام ميشود؟ و اينكه سهام تعاوني وارد بورس ميشود يا خير ؟

  سود تعاوني مربوط به فعاليت هاي اعتباري در قالب وام و تسهيلات مي باشد. سهام تعاوني وارد بورس نمي شود.

  9.   شرايط و مدارك لازم جهت فروش سهام تعاوني؟

  حضور سهامدار به همراه تمامي اوارق سهام دريافتي تا زمان فروش سهم ، درخواست فروش سهم ( فرم موجود در تعاوني ) ، صورت وضعيت دريافتي و مدرك شناسائي معتبر الزامي مي باشد.

 

    سئوالات متداول بخش شعبه :

  1. چه مدت زماني طول ميكشد تا تسهيلات به حساب وام گيرنده واريز گردد؟

    يك هفته الي ده روز كاري

   2 . مدارك لازم براي تشكيل پرونده وام حق عضويت چیست ؟

 الف- متقاضي قراردادي (خدمات اداري شهر و هاديان شهر)

   ضامن و متقاضي : اصل و كپي شناسنامه، كارت ملي، حكم كارگزيني، آخرين فيش حقوقي، كپي دفترچه بيمه به همراه چك يا سفته به مبلغ 13.000.000 ريال (در صورت ارائه چك گردش سه ماهه آخر حساب    ميبايست ارائه گردد)

ب- متقاضي رسمي :

(نياز به ضامن ندارد)  تنها با ارائه كپي شناسنامه، كارت ملي، آخرين فيش حقوقي، كپي دفترچه بيمه به همراه نامه كسر از حقوق متقاضي  كه در آن عنوان كسر از حقوق شركت تعاوني اعتبار كاركنان سازمان نوسازي شهر تهران درج گرديده قابل پرداخت ميباشد.