جعاله ودیعه اجاره منزل مسکونی

 

 

این تسهیلات به متقاضیانی پرداخت می شود که برای ودیعه  اجاره منزل مسکونی نیاز به مساعدت دارند.

§         سقف تسهیلات 100،000،000 ریال

§         نرخ سود 17% برای باز پرداخت کمتر از 12 ماه

§         نرخ سود 20% برای باز پرداخت 12 تا 24 ماه

§         اجاره نامه به نام متقاضی و یا همسر وی باشد.(تصویر اجاره نامه)

§         اجاره نامه رسمی و دارای کدرهگیری (هولوگرام) مورد تایید است.

§         در زمان مراجعه از تاریخ اجاره نامه بیش از یک ماه نگذشته باشد.

 

o       روال درخواست و ارائه تسهیلات:

1.       مراجعه به باجه تعاونی اعتبار با مدارک قید شده در اطلاعیه و تکمیل فرم درخواست

2.       بررسی درخواست ها در کمیته اعتبارات

3.       اعلام مصوبه کمیته و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده به متقاضیان

4.       تشکیل پرونده و پرداخت