کمک هزینه تحصیل دانش اموزان و دانشجویان

 

      این تسهیلات به دانشجویان، ولی یا قَیِم دانش آموزان برای هزینه تحصیل در مدارس غیر انتفاعی و دانشگاه های آزاد، شبانه، پیام نور و جامع علمی کاربردی پرداخت خواهد شد.

§         مبلغ : تا سقف 20.000.000ریال

§         بازپرداخت: تا 10 ماه

§         نرخ: 4% سالیانه

§         نرخ دیرکرد: 12%

§         گواهی ثبت نام مدارس غیرانتفاعی و یا انتخاب واحد دانشگاه لازم خواهد بود.

 

 

o       روال درخواست و ارائه تسهیلات:

1.       مراجعه به باجه تعاونی اعتبار با مدارک قید شده در اطلاعیه و تکمیل فرم درخواست

2.       بررسی درخواست

3.       تشکیل پرونده و پرداخت