قرض الحسنه اعطائی کمک هزینه درمان

 

 

       این تسهیلات به متقاضیان برای هزینه درمان خود و یا افراد تحت تکفلشان پرداخت خواهد شد.

§         مبلغ: تا سقف  50.000.000 ریال و جهت بیماری های خاص تا سقف 100.000.000ریال

§         بازپرداخت : تا 36 ماه

§         نرخ: 4% سالیانه

§         نرخ دیرکرد: 12%

·         تبصره: بیماری های خاص طبق اعلام معاونت درمان وزارت بهداشت شامل دیالیز، تالاسمی، هموفیلی و MS  می باشد.

           

         شرایط اخذ:

-          صورتحساب رسمی درمان از بیمارستان

-          در زمان مراجعه از تاریخ صورتحساب بیشتر از شش ماه نگذشته باشد.

 

       روال درخواست و ارائه تسهیلات:

 

1.       مراجعه به باجه تعاونی اعتبار با مدارک قید شده در اطلاعیه و تکمیل فرم درخواست

2.       بررسی درخواست ها در کمیته اعتبارات

3.       اعلام مصوبه کمیته و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده به متقاضیان

4.       تشکیل پرونده و پرداخت