قرض الحسنه اعطائی کمک هزینه ازدواج و جهیزیه

 

       

      این تسهیلات به اعضاء یا فرزندان ایشان برای هزینه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت خواهد شد.

§         مبلغ: تا سقف 50.000.000ریال

§         بازپرداخت: تا 36 ماه

§         نرخ: 4% سالیانه

§         نرخ دیرکرد: 12%

      شرایط اخذ:

-          در زمان مراجعه از تاریخ عقد بیشتر از یکسال نگذشته باشد.

-          اصل و کپی سند ازدواج و تمام صفحات شناسنامه زوجین ارائه شود.

 

o       روال درخواست و ارائه تسهیلات:

1.       مراجعه به باجه تعاونی اعتبار با مدارک قید شده در اطلاعیه و تکمیل فرم درخواست

2.       بررسی درخواست

3.       تشکیل پرونده و پرداخت