آدرس و تلفن

 

 

 

تهران - میدان ولی عصر - خیابان کریم خان زند - نبش خیابان به آفرین - ساختمان سازمان نوسازی شهر تهران - بلوک شرقی - طبقه سوم

 

تلفن : 43958000

پیامک: 3000422902 - 300046181920