پرداخت تسهیلات در قبال وجوه اداره شده

 

 

 

در این بخش اشخاص حقوقی ( سازمانها، شرکتها، مناطق و ...) می توانند نزد تعاونی حساب قرض الحسنه وجوه اداره شده افتتاح نمایند. در این صورت سپرده گذار میتواند افرادی را به تعاونی معرفی نماید و تعاونی نیز از احساب معرفی شده شخص سپرده¬گذار مبلغی را که اعلام نموده با مشخصات مندرج در قرارداد به متقاضی پرداخت می نماید. در این نوع تسهیلات وام گیرنده میزان وام و نرخ سود دریافتی از طرف مالک منابع به تعاونی اعلام می شود و تعاونی صرفاً کارگزار پرداخت تسهیلات و دریافت اقساط خواهد بود .