منشور اخلاقی

 

 

تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران

 

 

       در راستای اهداف محوری و با تأسی از تعالیم و احکام الهی، اصول صداقت، امانت داری، حفظ حرمت و منزلت انسانی، تکریم ارباب رجوع و تلاش در جهت جلب رضایت مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده و با یقین بر این باور، خود را خدمتگذار شما میداند.

 

  •    •با این باور که انجام وظائف شغلی و تحقق اهداف عالیه تعاونی در گرو رعایت قوانین و مقررات است خود را متعهد و ملزم به رعایت قوانین جاری، دستورالعمل ها و آئین نامه ها میدانیم.
  •    •عزت، احترام و تکریم مشتریان و همکاران  از مهمترین مسئولیت­های ماست و همواره سعی خواهیم نمود تا شخصیت و جایگاه آنان در فرآیند ارتباطات متقابل حفظ شود . 
  •    •همواره سعی مینمائیم مراحل انجام کار را شفاف توضیح داده و از هر گونه تبعیض بین مشتریان خودداری و کیفیت خدمات ارائه شده برای همه  یکسان و مطلوب باشد .
  •    • با حمایت از حقوق مشتریان، اطلاعات مربوط به آنان را محرمانه تلقی کرده و در حفظ و نگهداری آنها منطبق با قوانین و مقررات کوشش خواهیم نمود .
  •    •در قبال رقبا همواره انصاف را رعایت نموده و برآنیم با پرهیز از تخریب و سوء تبلیغ ، در فضایی سالم با آنان به رقابت بپردازیم .
  •    •ما کارکنان تعاونی ضمن آراستگی و متانت در برخورد، حضور به موقع و موثر در محل کار را یک اصل می دانیم و تدابیری می اندیشیم که در صورت عدم حضور یکی از ما، کار مراجعه کنندگان   به درستی انجام شود.
  •    •حفظ و نگهداری از اموال و دارایی های مشهود و نامشهود تعاونی را وظیفه خود دانسته و اصل صرفه جویی و مدیریت بهینه  منابع را سر لوحه خود قرار مید­هیم.
  •    • برای ارتقاء سطح دانش و بهبود مهارت های کاری، همواره خود را نیازمند دریافت نظرات، انتقادات و یا پیشنهاد سازنده از سوی مشتریان دانسته و این نظرات را به عنوان هدیه­ای ارزشمند در زمینه رشد و ارتقاء سازمان میدانیم.
  •    • بر اساس رعایت حقوق مشتریان، تمامی شکایات و نارضایتی­ها را مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی نموده و ضمن اصلاح رویه، با احترام نتایج اقدامات را به اطلاع مشتریان میرسانیم.
  •    • برآنیم تا صداقتمان را با گفتار و رفتارمان بر شما نمایان کنیم تا پایه و اساس اعتمادتان گردد و همواره و در هر حال خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود می دانیم.