ماموریت شرکت

   

ماموريت تعاونی اعتبارکارکنان سازمان نوسازی شهرداری تهران

 

     تعاون و همکاری می تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی به سزا ایفا کند و همچنین با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و همدلی در جامعه حاکم میگردد، اگر چه در   نظر اول هدف از توسعه تشکیلات تعاونی، توجه و پیوستن گروه¬های گوناگون اجتماعی به تعاونی ها، توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی افراد است، لکن تلاشهای تعاونی متکی بر، اساس معنوی دقیقی مي باشد که موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد به همین علت صرف نظر از مزایا و ارزشهای اقتصادی که در فلسفه وجودی تعاونی ها نهفته است جنبه¬های معنوی و اجتماعی و آثار سازنده ای که تعاونی ها در بهبود وضع اخلاقی، تربیتی و تغییر افکار و اندیشه های افراد دارند باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس و در در راستای اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی کشور در جهت رشد و چابک سازی و ارائه خدمات به كاركنان زحمتكش و خدوم سازمان به تعاونی اعتبار کارکنان سازمان نوسازی شهر تهران ماموریت داده شد که به منظور ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی در تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی فرهنگی فعالیت خود را آغاز و زمینه تحقق عدالت اجتماعی را ، با تأمین نیازمندیهای اعتباری و رفاهی اعضاء از طریق کمک هزینه درمانی، وام مسکن و ... برای اعضاء فراهم آورد.

 

 

     این مهم بر اساس قوانین حاکم مستفاد از اساسنامه تعاونی و همچین با در نظر گرفتن دستورالعملهای وزارت تعاون و بانک مرکزی از طریق :


    • افتتاح انواع حساب سپرده های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد.

    • اخذ وام قرض الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

    • اخذ کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

    • تودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

    • خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

    • انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضاء در حدود امکانات و در چارچوب مقررات. محقق میگردد .