درباره شرکت

  

 

                         تعاون و همکاری می تواند درتحقق، رشد و شکوفایی جامعه  نقش به سزایی ایفا کند . بدیهی است با گسترش فرهنگ  تعاون،  وحدت و همدلی در جامعه

                         حاکم و ابتکارها و خلاقیت ها پدیدار می گردد  و جامعه از آسیب  دشمنان مصون می ماند در همین راستا تعاونی اعتبارکارکنان نوسازی شهر تهران دراجرای

                         اصول 43 و 44 قانون اساسی کشور در جهت رشد و ارائه خدمات به کارکنان زحمتکش شهرداری با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی،

                        تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی با اخذ مجوز از نهادهای ذیربط فعالیت خود را از تاریخ 88/09/17

                        آغاز نمود. امید این که با اندیشه ای متفاوت پاسخگوی اعتماد شما باشیم .